Εμπορία


Η Rimex ειδικεύεται στην εισαγωγή και εξαγωγή βοοειδών από την Ευρωπαική Ένωση. Προσφέρει ολοκληρωμένες καθετοποιημένες υπηρεσίες, παρακολουθώντας όλη τη διαδικασία από την επιλογή των ζώων μέχρι την παράδοσή τους. Η επιλογή των ζώων γίνεται από έμπειρο προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη ενώ ο συντονισμός και η οργάνωση της διαδικασίας εξασφαλίζει την κάλυψη όλων των απαιτήσεων.


Η επιλογή είναι δική σας!

Οι πελάτες της Rimex έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν μόνοι τους τα βοοειδή που θα αγοράσουν. Η Rimex διατηρεί την ευθύνη για την ασφάλεια και την φροντίδα των ζώων μέχρι την παράδοση ενώ παράλληλα μεριμνεί για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και τις τελωνειακές διαδικασίες.

Μεταφορά


Η Rimex δραστηριοποιείται στη μεταφορά ζώντων ζώων προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με εγγύηση παράδοσης εντός χρονοδιαγράμματος. Κύριο μέλημα των ανθρώπων της Rimex αποτελεί η φροντίδα των ζώων και οι ιδανικές συνθήκες διαβίωσής τους κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους. Τα πρότυπα οχήματα της εταιρείας εξασφαλίζουν την άνετη μεταφορά των ζώων και τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Η μεταφορά των ζώων γίνεται σύμφωνα με τους νόμους των κτηνιατρικών υπηρεσιών και από πιστοποιημένους οδηγούς με άδεια μεταφοράς ζώων εντός και εκτός Ευρώπης.